Evidenční list hlásného profilu č.244 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:PloučniceStanice:Mimoň
Kraj:Liberecký krajORP:Česká LípaObec:Mimoň
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:74.60[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-03-026
Plocha povodí:269,71[km2]Zeměpisné souřadnice:14.7270808 v.d.   50.6582681 s.š.
Nula vodočtu:274,31[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:22,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost9015,4ústí Panenského potoka - ústí Svitávky
Pohotovost12024,1Kritické místo:
Ohrožení14534,7
Průměrný roční stav:42[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,3[m3s-1][m3s-1]19,742,854,887,2103
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
25008.08.2010
16202.09.2001
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
100 m od mostu u náměstí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
244[ Generováno : 20.10.2020 ]