Evidenční list hlásného profilu č.252 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StěnavaStanice:Meziměstí
Kraj:Královéhradecký krajORP:BroumovObec:Meziměstí
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:46.57[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-03-002
Plocha povodí:65,50[km2]Zeměpisné souřadnice:16.231167 v.d.   50.6260389 s.š.
Nula vodočtu:436,17[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:27,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost707,21horní tok po Broumov
Pohotovost9011,1Kritické místo:
Ohrožení11015,6Meziměstí, Jetřichov, Hynčice
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,766[m3s-1][m3s-1]10,52838,368,885,1
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Meziměstí II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ BroumovKrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Hynčice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
29608.08.2006
11725.07.2001
11707.08.2010
11523.06.2009
10206.09.2007
  
  
  
[cm]XII. - IV.
13031.03.2006
12619.03.2005
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na horním okraji obce těsně pod pěší lávkou, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
252[ Generováno : 24.10.2020 ]