Evidenční list hlásného profilu č.260 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MandavaStanice:Varnsdorf
Kraj:Ústecký krajORP:VarnsdorfObec:Varnsdorf
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:2.10[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-08-005
Plocha povodí:88,92[km2]Zeměpisné souřadnice:14.6283523 v.d.   50.9056751 s.š.
Nula vodočtu:318,96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:89,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost90Varnsdorf - státní hranice
Pohotovost110Kritické místo:
Ohrožení130
Průměrný roční stav:25[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,09[m3s-1][m3s-1]15,735,146,580,198
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Varnsdorf II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30028.08.1977
18713.06.1995
16509.08.1977
15522.10.1981
12012.07.1996
24107.08.2010
13813.08.2002
12021.07.2011
[cm]XII. - IV.
19830.01.1982
18011.01.1976
16403.01.1981
16408.02.1981
16024.12.1995
15916.01.1983
14213.02.1997
14027.12.1994
Popis umístění profilu :
Tiskařská ulice - garáže, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
260[ Generováno : 22.10.2020 ]