Evidenční list hlásného profilu č.30 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Hradec Králové
Kraj:Královéhradecký krajORP:Hradec KrálovéObec:Hradec Králové
Provozovatel stanice:Magistrát města Hradce Králové
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:993.08[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-01-001
Plocha povodí:4162,42[km2]Zeměpisné souřadnice:154933 v.d.   501209 s.š.
Nula vodočtu:224,54[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost200227Hradec Králové - hranice okresu
Pohotovost300394Kritické místo:
Ohrožení350440
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:46,7[m3s-1][m3s-1]223409497715816
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Magistrát města Hradce Králové II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Opatovice nad Labem
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Magistrát města Pardubic
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
50216.06.1926
50002.09.1938
47031.10.1930
45826.08.1938
44806.07.1958
38305.11.1940
36531.05.1941
35224.11.1930
[cm]XII. - IV.
53010.02.1946
47801.01.1926
46015.01.1948
42008.01.1932
41817.02.1958
40027.02.1945
40015.03.1940
39018.02.1928
Popis umístění profilu :
pod mostem u Fakultní nemocnice, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
30[ Generováno : 22.10.2020 ]