Evidenční list hlásného profilu č.355 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Dyje (Thaya)Stanice:Schwarzenau
Kraj:ORP:Obec:
Provozovatel stanice:Úřad dolnorakouské zemské vlády v St.Poltenu
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:294.10[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-01-064
Plocha povodí:175,50[km2]Zeměpisné souřadnice:15.2580251 v.d.   48.741264 s.š.
Nula vodočtu:491,00[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:3,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost18518,3Schwarzenau - Raabs
Pohotovost24028,9Kritické místo:
Ohrožení27035,2
Průměrný roční stav:37[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,11[m3s-1][m3s-1]2650608595
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
43013.08.2002
42211.05.1951
41611.07.1975
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
37704.03.1977
37416.01.1968
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na pilíři mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
355[ Generováno : 22.10.2020 ]