Evidenční list hlásného profilu č.362 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DyjeStanice:Znojmo
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Znojmo
Provozovatel stanice:ČHMÚ Brno
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:119.59[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-065
Plocha povodí:2500,27[km2]Zeměpisné souřadnice:16.0419308 v.d.   48.8541867 s.š.
Nula vodočtu:210,24[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:18,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost19564,5Znojmo - Hevlín
Pohotovost23092,1Kritické místo:
Ohrožení290149
Průměrný roční stav:94[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:10,4[m3s-1][m3s-1]69125155240280
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Znojmo II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
46214.08.2002
38007.06.1965
36630.06.2006
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
41231.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
200 m pod vyrovnávací nádrží Znojmo, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
362[ Generováno : 30.10.2020 ]