Evidenční list hlásného profilu Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MumlavaStanice:Harrachov
Kraj:Liberecký krajORP:TanvaldObec:Harrachov
Provozovatel stanice:MěÚ Harrachov
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:3.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-008
Plocha povodí:24,63[km2]Zeměpisné souřadnice:152600 v.d.   504612 s.š.
Nula vodočtu:677,32[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:48,2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10celý tok
Pohotovost50Kritické místo:
Ohrožení80Harrachov - dětská ozdravovna
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,04[m3s-1][m3s-1]13,834,34679,597
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 - 3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pilíř lávky pro běžecké trati u Ski Centra, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
[ Generováno : 25.08.2019 ]