Evidenční list hlásného profilu č.70 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KameniceStanice:Plavy
Kraj:Liberecký krajORP:TanvaldObec:Plavy
Provozovatel stanice:Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:12.04[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-072
Plocha povodí:145,11[km2]Zeměpisné souřadnice:151913 v.d.   504222 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:66,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost90Kamenice od ústí Desné - soutok s Jizerou
Pohotovost110Kritické místo:
Ohrožení130Velké Hamry, Plavy
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3,68[m3s-1][m3s-1]49,6110142229272
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.min 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nad jezem u motorestu Morava, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
70[ Generováno : 30.10.2020 ]