Evidenční list hlásného profilu č.83 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:PolečniceStanice:Český Krumlov
Kraj:Jihočeský krajORP:Český KrumlovObec:Český Krumlov
Provozovatel stanice:ČHMÚ České BudějovicePředpovědní profil ČHMÚPP*
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:0.50[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-01-185
Plocha povodí:197,65[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3128373 v.d.   48.8130886 s.š.
Nula vodočtu:482,30[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10015,5Kájov - ústí Polečnice
Pohotovost14029,2Kritické místo:
Ohrožení17039,5
Průměrný roční stav:28[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,08[m3s-1][m3s-1]195170130163
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
51712.08.2002
9803.08.1991
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
14021.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pěší lávka u velkého parkoviště pod zámkem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
83[ Generováno : 22.10.2020 ]