Evidenční list hlásného profilu č.165 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚhlavkaStanice:Bonětice
Kraj:Plzeňský krajORP:TachovObec:Stráž
Provozovatel stanice:OÚ Stráž
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-0970-0-00-00
Plocha povodí:77,40[km2]Zeměpisné souřadnice:124938 v.d.   493957 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:26,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost100Bonětice - Stříbro
Pohotovost140Kritické místo:
Ohrožení170obce na úseku toku
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,471[m3s-1][m3s-1]5,621622,24151,1
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Stráž II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Tachov374705111, 374705248, 725042596, fax 374705226KrÚ Plzeňského kraje
OÚ KladrubyOPIS HZS Tachov, MěÚ Stříbro
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v Boněticích, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
165[ Generováno : 22.10.2020 ]