Evidenční list hlásného profilu č.195 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Manětínský potokStanice:Manětín
Kraj:Plzeňský krajORP:KraloviceObec:Manětín
Provozovatel stanice:MěÚ Manětín
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-0480-0-00-00
Plocha povodí:120,20[km2]Zeměpisné souřadnice:131347 v.d.   495924 s.š.
Nula vodočtu:400,15[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:54,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost402,2Manětín - ústí do Střely
Pohotovost604,7Kritické místo:
Ohrožení759,4Manětín
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,457[m3s-1][m3s-1]7,4521,529,854,367,3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Manětín II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Kralovice373300211, 724180743, 724181150KrÚ Plzeňského kraje
OÚ ŠtichoviceOPIS HZS Plzeň-sever
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v Manětíně, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
195[ Generováno : 22.10.2020 ]