Evidenční list hlásného profilu č.199 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LitavkaStanice:Příbram
Kraj:Středočeský krajORP:PříbramObec:Příbram
Provozovatel stanice:MěÚ Příbram
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:43.55[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-04-003
Plocha povodí:43,40[km2]Zeměpisné souřadnice:135840 v.d.   494041 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:6,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost60Příbram - Čenkov
Pohotovost80Kritické místo:
Ohrožení120Trhové Dušníky, Bratkovice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,28[m3s-1][m3s-1]4,814,320,238,749
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
MěÚ Příbram II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nad mostem u hřiště Dukla Příbram, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
199[ Generováno : 22.10.2020 ]