Evidenční list hlásného profilu č.236 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Ústí nad Labem
Kraj:Ústecký krajORP:Ústí nad LabemObec:Ústí nad Labem
Provozovatel stanice:ČHMÚ PrahaPředpovědní profil ČHMÚPP
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:765.96[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-05-021
Plocha povodí:48560,58[km2]Zeměpisné souřadnice:14.0428943 v.d.   50.6533623 s.š.
Nula vodočtu:130,94[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:94,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost450819od ústí Ohře po státní hranici
Pohotovost5301050Kritické místo:
Ohrožení6001270Litoměřice, Ústí nad Labem, Hřensko
Průměrný roční stav:248[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:296[m3s-1][m3s-1]12402220267037804290
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Labe - obsluha zdymadla Střekov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Ústí nad Labem475241668, 607993166, 607993156OÚ Dolní Zálezly, OÚ Povrly, OÚ Velké Březno, OÚ Malé Březno
HZS Ústeckého kraje150MěÚ Děčín
CPP ČHMÚ Praha244032315, 244032313VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
119616.08.2002
75722.07.1981
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
75729.03.1988
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
čerpací stanice Vaňov, ca 220 m nad mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
236[ Generováno : 24.10.2020 ]