Evidenční list hlásného profilu č.204 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LitavkaStanice:Beroun
Kraj:Středočeský krajORP:BerounObec:Beroun
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:1.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-04-055
Plocha povodí:625,49[km2]Zeměpisné souřadnice:14.0673312 v.d.   49.9561692 s.š.
Nula vodočtu:218,29[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15056,8Beroun - ústí Litavky
Pohotovost20094,8Kritické místo:
Ohrožení250139Beroun
Průměrný roční stav:53[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,54[m3s-1][m3s-1]28,5100142263327
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
37513.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
před lávkou pro pěší, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
204[ Generováno : 30.10.2020 ]