Evidenční list hlásného profilu č.100 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LužniceStanice:Kazdovna
Kraj:Jihočeský krajORP:TřeboňObec:Majdalena
Provozovatel stanice:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ České Budějovice
Staničení:107.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-02-031
Plocha povodí:1118,24[km2]Zeměpisné souřadnice:14.8422826 v.d.   48.9945233 s.š.
Nula vodočtu:430,92[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:26,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost20013,3Novořecké splavy - Rožmberk
Pohotovost22022,3Kritické místo:
Ohrožení24060
Průměrný roční stav:80[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,88[m3s-1][m3s-1]144973154203
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
31014.08.2002
22624.11.1970
22615.06.1974
22402.07.1987
21116.07.1972
  
  
  
[cm]XII. - IV.
23611.12.1974
21224.03.1973
20629.03.1970
19616.03.1969
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
lávka pro pěší
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
100[ Generováno : 20.10.2020 ]