Evidenční list hlásného profilu č.118 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VolyňkaStanice:Sudslavice
Kraj:Jihočeský krajORP:VimperkObec:Vimperk
Provozovatel stanice:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:30.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-02-009
Plocha povodí:79,63[km2]Zeměpisné souřadnice:13.7981099 v.d.   49.0938469 s.š.
Nula vodočtu:563,39[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:18,7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost809,51Sudslavice - Němětice
Pohotovost10016,7Kritické místo:
Ohrožení12026,1
Průměrný roční stav:44[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,85[m3s-1][m3s-1]9,123315670
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
17912.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
10321.12.1993
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
cca 900 m nad soutokem se Spůlkou, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
118[ Generováno : 22.10.2020 ]