Evidenční list hlásného profilu č.130 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SkaliceStanice:Zadní Poříčí
Kraj:Středočeský krajORP:PříbramObec:Březnice
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:35.69[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-04-044
Plocha povodí:102,45[km2]Zeměpisné souřadnice:13.9389636 v.d.   49.5839308 s.š.
Nula vodočtu:410,22[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:12,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15019Březnice - Varvažov
Pohotovost17026Kritické místo:
Ohrožení19034,2
Průměrný roční stav:45[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,175[m3s-1][m3s-1]7,920295469
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
stupeň ve dně nad silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
130[ Generováno : 22.10.2020 ]