Evidenční list hlásného profilu č.132 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VltavaStanice:VD Orlík
Kraj:Středočeský krajORP:PříbramObec:Solenice
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy PrahaPředpovědní profil ČHMÚPP**
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:144.65[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-05-009
Plocha povodí:12106,00[km2]Zeměpisné souřadnice:141104 v.d.   493633 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:43,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost670VD Orlík - VD Slapy
Pohotovost950Kritické místo:
Ohrožení1500Solenice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:83,4[m3s-1][m3s-1]461954120018602180
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
odtok z VD Orlík, vodočet není
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
132[ Generováno : 30.10.2020 ]