Evidenční list hlásného profilu č.136 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Trnovský potokStanice:Dobříš
Kraj:Středočeský krajORP:DobříšObec:Dobříš
Provozovatel stanice:MěÚ Dobříš
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:1.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-08-05-100
Plocha povodí:12,71[km2]Zeměpisné souřadnice:140931 v.d.   494745 s.š.
Nula vodočtu:372,73[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:40,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost500Dobříš - Štěchovice
Pohotovost1000Kritické místo:
Ohrožení1300Nový Knín
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,03[m3s-1][m3s-1]1,36,48,715,318,8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na silničním mostě nad městem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
136[ Generováno : 22.10.2020 ]