Evidenční list hlásného profilu č.137 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SázavaStanice:Polnička
Kraj:VysočinaORP:Žďár nad SázavouObec:Polnička
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:214.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-01-001
Plocha povodí:28,31[km2]Zeměpisné souřadnice:155518 v.d.   493623 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:0,7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost501,52Polnička - Sázava
Pohotovost702,52Kritické místo:
Ohrožení903,6Polnička
Průměrný roční stav:23[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,33[m3s-1][m3s-1]4,69,111,417,220
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Polnička II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u křížku pod Hamerským rybníkem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
137[ Generováno : 29.09.2020 ]