Evidenční list hlásného profilu č.14 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MetujeStanice:Krčín
Kraj:Královéhradecký krajORP:Nové Město nad MetujíObec:Nové Město nad Metují
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:17.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-03-051
Plocha povodí:498,80[km2]Zeměpisné souřadnice:16.1300204 v.d.   50.3516282 s.š.
Nula vodočtu:280,57[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:82,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost11024,8ústí Olešenky - Jaroměř, ústí do Labe
Pohotovost16042,8Kritické místo:
Ohrožení21065,9Nové Město - Krčín
Průměrný roční stav:43[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5,33[m3s-1][m3s-1]38,676,695,5144167
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Nové Město nad Metují II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Náchod491 405 463
MěÚ Jaroměř
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Černčice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
24511.09.1938
23208.07.1997
18322.07.2011
16628.09.2010
16208.08.2006
15010.06.2013
  
  
[cm]XII. - IV.
27001.04.2006
21023.02.1935
19619.03.2005
19525.02.2012
16415.01.2011
16103.12.2007
15706.02.2004
  
Poznámka :
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu :
asi 150 m pod mostem silnice ze Žižkova náměstí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
14[ Generováno : 30.10.2020 ]