Evidenční list hlásného profilu č.151 Stanice kategorie : C

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ŽelivkaStanice:Soutice
Kraj:Středočeský krajORP:VlašimObec:Soutice
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:1.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-02-109
Plocha povodí:1186,69[km2]Zeměpisné souřadnice:15.0325 v.d.   49.4355 s.š.
Nula vodočtu:320,53[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost13230VD Švihov - ústí do Želivky
Pohotovost16170Kritické místo:
Ohrožení17090
Průměrný roční stav:51[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3,91[m3s-1][m3s-1]72144180274318
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
21814.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
23427.03.1988
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod obcí Soutice, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
151[ Generováno : 22.10.2020 ]