Evidenční list hlásného profilu č.155 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ChotýšankaStanice:Smikovský rybník - hráz
Kraj:Středočeský krajORP:BenešovObec:Chotýšany
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:11.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-085
Plocha povodí:78,44[km2]Zeměpisné souřadnice:145002 v.d.   494339 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:62,7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1003Smikovský rybník - Slověnice
Pohotovost1509Kritické místo:
Ohrožení23022Bílkovice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,38[m3s-1][m3s-1]9,519,123,936,442,4
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod rybníkem na pilíři mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
155[ Generováno : 30.10.2020 ]