Evidenční list hlásného profilu č.158 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SázavaStanice:Český Šternberk
Kraj:Středočeský krajORP:BenešovObec:Český Šternberk
Provozovatel stanice:OÚ Český Šternberk
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:75.45[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-093
Plocha povodí:3431,74[km2]Zeměpisné souřadnice:145559 v.d.   494845 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:78,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost100ústí Blanice - Poříčí nad Sázavou
Pohotovost115Kritické místo:
Ohrožení160Ledečko, Sázava, Chocerady, Čerčany
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:20,9[m3s-1][m3s-1]162298363523597
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Poznámka :
opr dle bar kopie 19,7,
Popis umístění profilu :
na MVE, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
158[ Generováno : 22.10.2020 ]