Evidenční list hlásného profilu č.160 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VltavaStanice:VD Vrané
Kraj:Středočeský krajORP:ČernošiceObec:Vrané nad Vltavou
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy PrahaPředpovědní profil ČHMÚPP
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:71.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-04-009
Plocha povodí:17784,60[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3775 v.d.   49.9394444 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:63,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost400VD Vrané - Praha
Pohotovost800Kritické místo:
Ohrožení1200Vrané nad Vltavou, Praha
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:105[m3s-1][m3s-1]6481300162024602860
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
75016.05.1996
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
odtok z VD, vodočet není
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
160[ Generováno : 22.10.2020 ]