Evidenční list hlásného profilu č.161 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MžeStanice:VD Lučina
Kraj:Plzeňský krajORP:TachovObec:Halže
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:93.48[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-014
Plocha povodí:104,82[km2]Zeměpisné souřadnice:123506 v.d.   494823 s.š.
Nula vodočtu:510,63[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:5,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost757,06Lučina - Kočov
Pohotovost808,77Kritické místo:
Ohrožení9012,4Tachov
Průměrný roční stav:22[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,1[m3s-1][m3s-1]6,5718,425,848,761,3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Tachov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Tachov374705111, 374705248, 725042596, fax 374705226KrÚ Plzeňského kraje
OÚ KočovOPIS HZS Tachov
OÚ Svojšín374693112, 606541529MěÚ Stříbro
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
7022.11.1990
6413.05.1991
6002.09.1990
5213.08.2002
5026.06.1991
  
  
  
[cm]XII. - IV.
7219.03.1993
7013.12.1988
5817.12.1989
5031.12.2002
5026.03.1992
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod hrází VD Lučina, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
161[ Generováno : 29.09.2020 ]