Evidenční list hlásného profilu č.166 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚhlavkaStanice:Stříbro
Kraj:Plzeňský krajORP:StříbroObec:Stříbro
Provozovatel stanice:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-1270-0-00-70
Plocha povodí:296,58[km2]Zeměpisné souřadnice:12.9944779 v.d.   49.7372153 s.š.
Nula vodočtu:360,52[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10013,1Stříbro - Hracholusky
Pohotovost15028,9Kritické místo:
Ohrožení20045,5Ošelín, Svojšín
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,39[m3s-1][m3s-1]10,429,741,276,194,9
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Stříbro II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Tachov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
25031.05.1986
23313.08.2002
19728.05.2006
19009.05.1978
15530.07.1972
  
  
  
[cm]XII. - IV.
29903.01.2003
24006.01.1982
23513.03.1979
21114.01.2011
19410.03.2006
18025.03.1987
17227.03.1988
17002.03.1990
Popis umístění profilu :
u železničního mostu (trať Plzeň - Stříbro - Cheb), pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
166[ Generováno : 30.10.2020 ]