Evidenční list hlásného profilu č.166 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚhlavkaStanice:Stříbro
Kraj:Plzeňský krajORP:StříbroObec:Stříbro
Provozovatel stanice:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:0.35[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-127
Plocha povodí:296,58[km2]Zeměpisné souřadnice:12.9943441 v.d.   49.7372478 s.š.
Nula vodočtu:360,52[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10013,8Stříbro - Hracholusky
Pohotovost15029Kritické místo:
Ohrožení20045,5Ošelín, Svojšín
Průměrný roční stav:36[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,19[m3s-1][m3s-1]10,429,741,276,194,9
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Stříbro II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Tachov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23313.08.2002
19728.05.2006
19009.05.1978
15530.07.1972
14704.06.2013
11631.05.1971
  
  
[cm]XII. - IV.
29903.01.2003
23513.03.1979
13824.01.1976
13209.12.1975
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u železničního mostu (trať Plzeň - Stříbro - Cheb), pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
166[ Generováno : 19.02.2019 ]