Evidenční list hlásného profilu č.179 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚhlavaStanice:Janovice nad Úhlavou
Kraj:Plzeňský krajORP:KlatovyObec:Janovice nad Úhlavou
Provozovatel stanice:OÚ Janovice nad Úhlavou
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-03-0300-0-00-00
Plocha povodí:278,54[km2]Zeměpisné souřadnice:131247 v.d.   492052 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:30,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost160Janovice - Tajanov
Pohotovost200Kritické místo:
Ohrožení230Janovice, Rohozno
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3,28[m3s-1][m3s-1]18,344,759,5102124
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Janovice nad Úhlavou II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Klatovy376347111, 606681655, 602230000KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Bezděkov376312822, 725041252OPIS HZS Klatovy
MěÚ Přeštice377332520, 724180956, fax 377332505
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
38013.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nový most směr nádraží ČD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
179[ Generováno : 22.10.2020 ]