Evidenční list hlásného profilu č.187 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚslavaStanice:Šťáhlavy
Kraj:Plzeňský krajORP:PlzeňObec:Šťáhlavy
Provozovatel stanice:OÚ Šťáhlavy
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:19.75[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-05-057
Plocha povodí:686,72[km2]Zeměpisné souřadnice:133036 v.d.   494037 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:90,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost110Šťáhlavy - Koterov
Pohotovost140Kritické místo:
Ohrožení180Starý Plzenec
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3,3[m3s-1][m3s-1]43,4110148258315
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Šťáhlavy II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Plzně378033200, 724602809, fax 377033202KrÚ Plzeňského kraje
MěÚ Starý Plzenec377966601, 602107779, fax 377966601KOPIS HZS Plzeň
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23030.05.1986
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most u rybníčka Kučerák, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
187[ Generováno : 22.02.2019 ]