Evidenční list hlásného profilu č.194 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StřelaStanice:Čichořice
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Chyše
Provozovatel stanice:OÚ Chyše
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:52.67[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-033
Plocha povodí:393,36[km2]Zeměpisné souřadnice:13.2699742 v.d.   50.0963467 s.š.
Nula vodočtu:440,60[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:43,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost12015,9Čichořice - Plasy
Pohotovost16023,8Kritické místo:
Ohrožení20036obce na úseku toku
Průměrný roční stav:37[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,91[m3s-1][m3s-1]185273138174
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Chyše II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Karlovy VaryMěÚ Kralovice
RPP ČHMÚ Plzeň
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
16513.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod mostem v Čichořicích, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
194[ Generováno : 21.02.2019 ]