Evidenční list hlásného profilu č.210 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BotičStanice:VD Hostivař
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:Praha 15
Provozovatel stanice:Hlavní město Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:13.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-020
Plocha povodí:94,81[km2]Zeměpisné souřadnice:143155 v.d.   500237 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:70,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10VD Hostivař - ústí do Vltavy
Pohotovost15Kritické místo:
Ohrožení35
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,373[m3s-1][m3s-1]4,8182648,960,3
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
odtok z VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
210[ Generováno : 21.09.2020 ]