Evidenční list hlásného profilu č.212 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RokytkaStanice:Kyjský rybník - hráz
Kraj:Hlavní město PrahaORP:Hlavní město PrahaObec:Praha 14
Provozovatel stanice:Hlavní město Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:10.10[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-01-034
Plocha povodí:115,67[km2]Zeměpisné souřadnice:143235 v.d.   500551 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:82,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost8Kyjský rybník - ústí do Vltavy
Pohotovost12Kritické místo:
Ohrožení27stará zástavba Na Smetance - Praha 9
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,484[m3s-1][m3s-1]2,711,617,537,850
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
odtok z VD
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
212[ Generováno : 25.11.2020 ]