Evidenční list hlásného profilu č.214 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VltavaStanice:Vraňany
Kraj:Středočeský krajORP:MělníkObec:Vraňany
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:10.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-12-02-095
Plocha povodí:28062,12[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3626288 v.d.   50.3131824 s.š.
Nula vodočtu:158,57[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost370590Vraňany - ústí Vltavy
Pohotovost510935Kritické místo:
Ohrožení6101400přístav Mělník
Průměrný roční stav:148[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:152[m3s-1][m3s-1]8751800227034904080
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
58228.03.1988
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
ca 300 m pod jezem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
214[ Generováno : 20.10.2020 ]