Evidenční list hlásného profilu č.218 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OhřeStanice:VD Skalka
Kraj:Karlovarský krajORP:ChebObec:Cheb
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:239.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-014
Plocha povodí:689,69[km2]Zeměpisné souřadnice:12.3850231 v.d.   50.0857119 s.š.
Nula vodočtu:427,74[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:12,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15930VD Skalka - ústí Odravy
Pohotovost19240Kritické místo:
Ohrožení26870
Průměrný roční stav:69[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:6,37[m3s-1][m3s-1]71,4136166246282
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Cheb774139103MěÚ Sokolov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30029.05.2006
22822.08.1970
22213.08.1984
19503.08.1901
17923.10.1986
16901.07.1975
15309.05.1978
15201.07.1966
[cm]XII. - IV.
31806.02.1980
28806.01.1982
26903.01.2003
25925.12.1967
25202.02.1987
24213.01.2005
23906.12.1966
23602.04.1988
Popis umístění profilu :
u železničního mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
218[ Generováno : 21.02.2019 ]