Evidenční list hlásného profilu č.222 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SvatavaStanice:Kraslice
Kraj:Karlovarský krajORP:KrasliceObec:Kraslice
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:24.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-1010-0-00-40
Plocha povodí:115,12[km2]Zeměpisné souřadnice:12.5184014 v.d.   50.3163887 s.š.
Nula vodočtu:498,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:39,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost9428,1hranice SRN - ústí Rotavy
Pohotovost11942,9Kritické místo:
Ohrožení13956,2
Průměrný roční stav:24[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,15[m3s-1][m3s-1]1332,944,477,895,2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ KrasliceMěÚ Sokolov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
15313.08.2002
13902.06.2013
9323.11.2004
8301.11.1998
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
11031.03.2006
10011.03.2000
8812.04.2008
8605.04.2009
8527.03.2010
  
  
  
Popis umístění profilu :
500 m nad silničním mostem v jižní části obce, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
222[ Generováno : 22.10.2020 ]