Evidenční list hlásného profilu č.225 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RolavaStanice:Stará Role
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Karlovy Vary
Provozovatel stanice:ČHMÚ PlzeňPředpovědní profil ČHMÚPP
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ústí nad Labem, VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:3.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-1650-0-00-60
Plocha povodí:126,35[km2]Zeměpisné souřadnice:12.8206524 v.d.   50.2483668 s.š.
Nula vodočtu:389,38[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:90,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost16035,7Stará Role - ústí Rolavy
Pohotovost19548Kritické místo:
Ohrožení22057
Průměrný roční stav:30[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,5[m3s-1][m3s-1]15,637,24982,699,6
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.2 x denně
 III.min. 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
Magistrát města Karlovy Vary353118737MěÚ Ostrov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26113.08.2002
18402.06.2013
18222.07.1980
16829.06.1972
11312.11.1987
  
  
  
[cm]XII. - IV.
24912.03.1981
21710.04.1987
21608.12.1974
18703.01.2003
16816.03.1994
16712.01.1976
15924.04.1970
15918.04.1995
Popis umístění profilu :
severozápadní část obce, směrem na Novou Roli, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
225[ Generováno : 30.10.2020 ]