Evidenční list hlásného profilu č.226 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TepláStanice:VD Podhora
Kraj:Karlovarský krajORP:Mariánské LázněObec:Teplá
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:55.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-0010-2-00-10
Plocha povodí:19,60[km2]Zeměpisné souřadnice:12.816291 v.d.   49.963728 s.š.
Nula vodočtu:681,44[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:5,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost2,5VD Podhora - ústí Pramenského potoka
Pohotovost7Kritické místo:
Ohrožení12
Průměrný roční stav:38[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,215[m3s-1][m3s-1]4,211012,817,321,5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Mariánské LázněMagistrát města Karlovy Vary
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod hrází VD Podhora, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
226[ Generováno : 20.10.2020 ]