Evidenční list hlásného profilu č.232 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OhřeStanice:Stranná
Kraj:Ústecký krajORP:ChomutovObec:Březno
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:98.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-121
Plocha povodí:3423,70[km2]Zeměpisné souřadnice:132649 v.d.   502205 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:64,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost150139VD Nechranice odtok - ústí Chomutovky
Pohotovost175184Kritické místo:
Ohrožení190216
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:30,7[m3s-1][m3s-1]200373455622756
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Březno u Chomutova II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chomutov474637940, 606648734MěÚ Louny
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod nádrží VD Nechranice u objektu čerpací stanice Povodí Ohře, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
232[ Generováno : 20.10.2020 ]