Evidenční list hlásného profilu č.239 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BílinaStanice:Bílina
Kraj:Ústecký krajORP:BílinaObec:Bílina
Provozovatel stanice:Povodí Ohře
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-01-0510
Plocha povodí:557,26[km2]Zeměpisné souřadnice:13.7731737 v.d.   50.553914 s.š.
Nula vodočtu:195,05[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
BdělostSPA nejsou stanoveny
PohotovostKritické místo:
Ohrožení
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:3,3[m3s-1][m3s-1]12,428,938,264,377,7
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
239[ Generováno : 20.10.2020 ]