Evidenční list hlásného profilu č.247 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Robečský potokStanice:Zahrádky
Kraj:Liberecký krajORP:Česká LípaObec:Zahrádky
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:7.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-03-081
Plocha povodí:265,00[km2]Zeměpisné souřadnice:143284 v.d.   503742 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:92,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1055ř.km 0,0 - 7,7
Pohotovost14515Kritické místo:
Ohrožení16522
Průměrný roční stav:72[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,21[m3s-1][m3s-1]611131721
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Odtok z Novozámeckého rybníka, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
247[ Generováno : 30.10.2020 ]