Evidenční list hlásného profilu č.25 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Tichá OrliceStanice:Ústí nad Orlicí - Kerhartice
Kraj:Pardubický krajORP:Ústí nad OrlicíObec:Ústí nad Orlicí
Provozovatel stanice:MěÚ Ústí nad Orlicí
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:46.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-02-059
Plocha povodí:540,83[km2]Zeměpisné souřadnice:162150 v.d.   495822 s.š.
Nula vodočtu:316,26[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:71,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost11056Ústí nad Orlicí - hranice okresu
Pohotovost16093Kritické místo:
Ohrožení210137Plchovice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5,69[m3s-1][m3s-1]49101127197230
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Ústí nad Orlicí II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Brandýs nad Orlicí
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
46907.07.1997
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u bývalého Retexu, směr Ústí nad Orlicí - Kerhartice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
25[ Generováno : 22.10.2020 ]