Evidenční list hlásného profilu č.253 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StěnavaStanice:Otovice
Kraj:Královéhradecký krajORP:BroumovObec:Otovice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:27.65[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-03-022
Plocha povodí:214,07[km2]Zeměpisné souřadnice:16.4042495 v.d.   50.5504968 s.š.
Nula vodočtu:349,47[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:91,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost14019,5Broumov - státní hranice
Pohotovost17026,3Kritické místo:
Ohrožení20034,7Broumov, Otovice
Průměrný roční stav:56[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,99[m3s-1][m3s-1]21,45472,7127155
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Otovice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ BroumovKrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
33908.07.1997
29608.08.2006
29520.07.1997
28025.07.2001
27031.08.2010
26730.07.1980
23224.08.2005
  
[cm]XII. - IV.
27719.03.2005
26225.03.1992
25631.03.2006
25227.01.2002
22506.01.1982
21703.01.2003
21229.02.2012
  
Poznámka :
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu :
u mostu asi 500 m před státní hranicí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
253[ Generováno : 30.10.2020 ]