Evidenční list hlásného profilu č.28 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DědinaStanice:Chábory
Kraj:Královéhradecký krajORP:DobruškaObec:Dobruška
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:30.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-02-03-016
Plocha povodí:74,64[km2]Zeměpisné souřadnice:16.1950991 v.d.   50.2699675 s.š.
Nula vodočtu:305,03[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:22,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10011,1horní tok - Polánky nad Dědinou
Pohotovost13017,2Kritické místo:
Ohrožení16023,9
Průměrný roční stav:20[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,956[m3s-1][m3s-1]7,8521,129,556,371,4
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Dobruška II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Pohoří
OÚ České Meziříčí
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
44223.07.1998
21117.07.1965
19122.07.2011
14224.05.2005
12728.09.2010
  
  
  
[cm]XII. - IV.
16209.03.2000
14831.03.2006
14825.02.1997
12603.01.2003
  
  
  
  
Poznámka :
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu :
pod novým silničním mostem Dobruška - Rychnov, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
28[ Generováno : 30.10.2020 ]