Evidenční list hlásného profilu č.292 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StonávkaStanice:VD Těrlicko
Kraj:Moravskoslezský krajORP:HavířovObec:Albrechtice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Odry Ostrava
Staničení:11.74[km]Číslo hydrologického pořadí:2-03-03-0620
Plocha povodí:84,05[km2]Zeměpisné souřadnice:18.5235695 v.d.   49.7779322 s.š.
Nula vodočtu:248,62[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:69,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost13520Horní Třanovice - ústí do Olše
Pohotovost20840Kritické místo:
Ohrožení26055
Průměrný roční stav:44[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,815[m3s-1][m3s-1]27,861,278,8127150
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
33009.07.1997
29609.08.1985
28717.05.2010
26222.06.1999
25424.08.2005
25108.09.1996
18717.07.2000
18214.06.1998
[cm]XII. - IV.
15429.03.2006
12717.02.1987
12411.04.1985
10607.04.1994
10313.04.1987
9830.12.1987
9823.04.1993
9605.01.1988
Popis umístění profilu :
pod silnicí (500 m pod přehradou), levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
292[ Generováno : 22.10.2020 ]