Evidenční list hlásného profilu č.31 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Němčice
Kraj:Pardubický krajORP:PardubiceObec:Němčice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Hradec Králové
Staničení:978.75[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-01-019
Plocha povodí:4297,70[km2]Zeměpisné souřadnice:15.8065046 v.d.   50.0948132 s.š.
Nula vodočtu:216,91[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost350206hranice okresu - Pardubice
Pohotovost400260Kritické místo:
Ohrožení450323
Průměrný roční stav:137[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:47,1[m3s-1][m3s-1]227415504725826
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Němčice II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Pardubic
MěÚ Sezemice
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
62209.07.1997
41703.06.2013
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
60325.12.1967
58410.03.2000
57902.04.2006
52929.01.2002
51404.01.2003
46820.03.2005
42416.01.2011
  
Poznámka :
údaje vztaženy k současnému vodočtu
Popis umístění profilu :
u mostu silnice Němčice - Dříteč, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
31[ Generováno : 30.10.2020 ]