Evidenční list hlásného profilu č.313 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TřebůvkaStanice:Vlčice
Kraj:Olomoucký krajORP:MohelniceObec:Loštice
Provozovatel stanice:
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:6.05[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-02-116
Plocha povodí:548,90[km2]Zeměpisné souřadnice:165519 v.d.   494357 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:94,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1008,7soutok s Moravou - hranice okresu
Pohotovost15017Kritické místo:
Ohrožení18023
Průměrný roční stav:49[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,57[m3s-1][m3s-1]26,965,684130151
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
ultrazvuková sonda na lávce pro pěší
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
313[ Generováno : 19.08.2019 ]