Evidenční list hlásného profilu č.316 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BystřiceStanice:Velká Bystřice
Kraj:Olomoucký krajORP:OlomoucObec:Velká Bystřice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:Magistrát města Olomouce, RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:5.80[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-03-1123
Plocha povodí:231,32[km2]Zeměpisné souřadnice:17.3463016 v.d.   49.5944876 s.š.
Nula vodočtu:234,34[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:87,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost17018,9Domašov - ústí do Moravy
Pohotovost20032,8Kritické místo:
Ohrožení23050
Průměrný roční stav:96[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,9[m3s-1][m3s-1]17,634,743,265,576,2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Velká Bystřice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Olomouce588 488 520, 602 718 660, 736 301 599 OPIS HZS Olomouckého kraje, VHD Povodí Moravy Brno
OÚ Bystrovany724 093 902
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26708.07.1997
24321.07.1997
23514.05.1996
20602.06.2010
20401.07.1998
19621.11.1991
18304.07.1995
18001.06.1995
[cm]XII. - IV.
26031.03.2006
23326.02.1977
21001.04.1962
20029.03.1987
20027.03.1992
19626.03.1988
19629.01.2002
19509.02.2000
Popis umístění profilu :
pod zahrádkářskou osadou naproti stanici ČD Velká Bystřice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
316[ Generováno : 22.10.2020 ]