Evidenční list hlásného profilu č.321 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:SeniceStanice:Ústí
Kraj:Zlínský krajORP:VsetínObec:Ústí
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:0.90[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-01-0580
Plocha povodí:134,59[km2]Zeměpisné souřadnice:18.0027324 v.d.   49.3054773 s.š.
Nula vodočtu:356,16[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost18022,8Francova Lhota - ústí do Vsetínské Bečvy
Pohotovost22039,9Kritické místo:
Ohrožení27072
Průměrný roční stav:85[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,65[m3s-1][m3s-1]32,371,291,5147174
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Ústí II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Vsetín571491714, 731636961KrÚ Zlínského kraje, MěÚ Valašské Meziříčí
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Ostrava
KOPIS HZS Zlín950670299, 950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
31308.07.1997
28902.06.2010
27908.09.1996
23620.07.2001
23528.10.1998
20922.06.1999
20001.11.1991
16430.08.1996
[cm]XII. - IV.
24304.03.1999
23118.03.1993
21421.02.2002
19613.03.1992
19127.01.1995
18121.12.1993
17807.01.1994
17512.04.1994
Popis umístění profilu :
v parku u mostu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
321[ Generováno : 24.10.2020 ]