Evidenční list hlásného profilu č.328 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BečvaStanice:Teplice nad Bečvou
Kraj:Olomoucký krajORP:HraniceObec:Teplice nad Bečvou
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:41.40[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-02-0330
Plocha povodí:1275,32[km2]Zeměpisné souřadnice:17.7462731 v.d.   49.5300498 s.š.
Nula vodočtu:243,11[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:79,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost260168Valašské Meziříčí - Lipník nad Bečvou
Pohotovost330253Kritické místo:
Ohrožení400349
Průměrný roční stav:87[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:15,5[m3s-1][m3s-1]219452555799908
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Hranice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Přerova602 746 642, 950 781 108, 581 268 471
MěÚ Lipník nad Bečvou725 736 788
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
RPP ČHMÚ Ostrava596900261, fax 596910284
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
83907.07.1997
64417.05.2010
48202.06.2010
40707.09.2007
36901.09.2010
21815.08.2002
  
  
[cm]XII. - IV.
48529.03.2006
32319.03.2005
31908.03.2009
31003.01.2003
28121.02.2002
20601.03.2010
  
  
Popis umístění profilu :
V areálu lázní Teplice n. B., ca 400 m nad lávkou pro pěší, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
328[ Generováno : 30.10.2020 ]