Evidenční list hlásného profilu č.329 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VeličkaStanice:Hranice
Kraj:Olomoucký krajORP:HraniceObec:Hranice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:0.40[km]Číslo hydrologického pořadí:4-11-02-0430
Plocha povodí:65,62[km2]Zeměpisné souřadnice:17.7334378 v.d.   49.5498511 s.š.
Nula vodočtu:244,59[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:98,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost11011,7Boňkov - ústí do Bečvy
Pohotovost14019,2Kritické místo:
Ohrožení18029,5
Průměrný roční stav:51[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,542[m3s-1][m3s-1]8,9521,32953,467,1
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Hranice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Lipník nad Bečvou725 736 788
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
RPP ČHMÚ Ostrava596900261, fax 596910284
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
26007.07.1997
24824.06.2009
14317.05.2010
13301.06.1995
12311.06.1996
11020.11.1991
10915.09.1998
9330.08.1996
[cm]XII. - IV.
13628.03.2006
12526.02.2002
12331.01.1995
11003.03.1999
10919.03.2005
10809.04.1996
10127.03.1992
9724.04.1990
Popis umístění profilu :
naproti zámku a židovské synagogy, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
329[ Generováno : 22.10.2020 ]